Home of Design

Thanh toán Trả góp


Giao dịch trả góp chỉ được áp dụng cho chủ thẻ tín dụng Quốc tế (Visa/MasterCard/JCB) được phát hành bởi các Ngân hàng có hỗ trợ trả góp với CASANHA trong phạm vi hợp tác thực hiện mua hàng hóa/dịch vụ.

Không áp dụng cho Thẻ phụ, Thẻ doanh nghiệp.

Giá trị thanh toán thẻ từ: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng chẵn) trở lên sau khi đã trừ các giảm giá (nếu có). Đơn hàng không có sản phẩm giảm giá trên 15% giá trị.

Thời gian trả góp: chỉ áp dụng với hình thức 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

Tại thời điểm giao dịch trả góp được thực hiện, Chủ thẻ sẽ phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký dịch vụ và ký xác nhận tại địa điểm kinh doanh của CASANHA. Mẫu đơn này được dùng để xác nhận giao dịch trả góp đã được Chủ thẻ chấp thuận & làm thủ tục hợp lệ tại CASANHA theo đúng quy định của ngân hàng phát hành thẻ.

Tổng số tiền đăng ký trả góp được chia đều cho số tháng theo kỳ hạn trả góp Chủ thẻ đã đăng ký thành các khoản phải trả cố định hàng tháng.

Chủ thẻ không được huỷ giao dịch trả góp sau khi giao dịch đã được Ngân hàng chuyển đổi thành giao dịch trả góp thành công.

Chủ thẻ không được thay đổi kỳ hạn trả góp đã đăng ký.

Vui lòng liên hệ Casanhà qua info@casanha.com hoặc 028 22 128 233 (10:00 - 19:00) để được tư vấn chi tiết hơn.

chevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram