Home of Design

Quản lý và chăm sóc rừng bền vữngQUẢN LÝ RỪNG FSC®

Chứng chỉ quản lý rừng FSC® dành cho các công ty quản lý hoặc sở hữu tài nguyên rừng và muốn thiết lập và truyền đạt tính thực hành có trách nhiệm của họ tới người tiêu dùng.

Các nhà quản lý rừng muốn trở thành đơn vị được chứng nhận FSC® cũng phải đạt được Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm FSC® để bán sản phẩm.CHUỖI CHĂM SÓC RỪNG FSC®

Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm FSC® dành cho bất kỳ công ty nào xử lý hoặc sử dụng lâm sản được chứng nhận FSC® (nhà sản xuất nội thất, nhà xuất bản, ngành công nghiệp bột giấy và tất cả các sản phẩm gỗ khác) để chứng thực truy xuất nguồn gốc và hợp pháp của gỗ và có thể sử dụng nhãn hiệu FSC® .

Hội đồng Quản lý Rừng® (FSC®)

Hội đồng Quản lý Rừng® (FSC®) là một tổ chức phi chính phủ độc lập được thành lập để đáp ứng mối lo ngại ngày càng tăng đối với nạn phá rừng.

Được thành lập vào năm 1993, ngày nay nó được công nhận trên toàn cầu về việc thúc đẩy chứng nhận rừng.

Chứng chỉ FSC® là một tiêu chuẩn tự nguyện nhằm hỗ trợ quản lý rừng có trách nhiệm trên phạm vi toàn cầu.

Tất cả các lâm sản được chứng nhận FSC® đã được xác minh trong toàn bộ chuỗi cung ứng của họ - từ nguồn gốc đến điểm đến cuối cùng
chevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram