Home of Design

Thời gian giao hàng

Nếu quý khách muốn giao hàng ở nhiều địa điểm khác nhau cho các sản phẩm trong cùng đơn hàng, quý khách sẽ phải trả thêm phí cho mỗi địa điểm có tổng số lượng sản phẩm giá trị dưới 10,000,000đ.

Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch giao hàng sao cho thuận tiện với quý khách và dựa trên lịch trình giao hàng của ngày. Khi ngày giao hàng đã được đồng ý bởi hai bên qua điện thoại, tin nhắn,văn bản, email, Quý khách có thể chuyển ngày giao hàng một lần. Nếu Quý khách tiếp tục đổi ngày giao lần thứ hai, thì ngày giao hàng sẽ do CASANHA sắp xếp tùy thuộc vào lộ trình thuận tiện của CASANHA.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện tại đây!

 

chevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram