Home of Design

Summer Sales 2024 30 % OFF
Summer Sales 2024 20 % OFF
Summer Sales 2024 10 % OFF
Summer Sales 2024 5 % OFF

Casanha Home Furniture

WINCKLE - THẢM

4.900.000 VND

Casanha Home Furniture

WINCKLE - THẢM

4.900.000 VND

Chỉ còn lại 2 sản phẩm

Mô tả

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Màu sợi tự nhiên
Chất liệu: Cotton/Viscose
Phương pháp: chần bàn thủ công
Kích thước: 160 x 230cm
Lưu ý: Vì những tấm thảm này được làm thủ công nên sẽ có một số thay đổi nhỏ về kích thước thực tế. Đọc thêm tại đây.

Product Information
Colors: Natural white/Silver
Material: Cotton
Method: Table-tufted
Dimension: 160 x 230cm
Disclaimer: As these carpets are hand made, there will be some small variation in actual sizes. Read more here.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “WINCKLE - THẢM”
chevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram