Home of Design


Le commencement hay The Beginning mời bạn cùng du ngoạn trở lại con đường ký ức Casanhà trong 5 năm qua.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, triển lãm này giới thiệu một bộ sưu tập các sản phẩm và câu chuyện phản ánh dấu vết của thế giới hiện đại đã hòa nhập với thị hiếu địa phương như thế nào, góp phần phát triển bản sắc Casanhà ngày hôm nay.

Hãy đến và đắm chìm trong không gian bạn nhé.

Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11, 10:00 đến 19:00
Casanhà Flagship Store

Vào cửa tự do
chevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram