Home of Design

Gỗ

Khiêm tốn nhưng phi thường
Sồi tự nhiên
Sồi xông khói
Sồi trắng
Sồi cháy
Walnut
Gỗ thông
Plywood
MDF

CHỨNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG - FSC®


Tất cả các sản phẩm nội thất từ Casanha đều được chứng nhận Hội đồng Quản lý Rừng (Forest Stewardship Council). Chứng nhận FSC đảm bảo rằng các sản phẩm đến từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm mang lại lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế.

Đọc thêm tại đây >
chevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram